Avslutat eftersök
Andreas älg 2013
Första älgen fälld för Azzar
Jaktläger Granlandet aug 2013
Björn S solnedgång aug 2013
Björn S GPS
husvagnsparkering
husvagnsekipage
Njalle midnatt 2013
Johannes abborre 6 juli 13
fångsten 7 juli 13
Camilla Johannes m fångst 7 juli 13
Camilla i Njalle sommaren 13
Björn m gäddor 6 juli 13
abborrar 7 juli 13